Clean-ing

De website van Clean-ing is opgebouwd in WordPress. Hierbij heb ik foto’s aangeleverd gekregen. Ik heb het logo verzorgd en de website gerealiseerd.

Ik heb de vrije hand gekregen om het design en de gebruiksvriendelijkheid aan te pakken.

Ander werk waar ik trots op ben

Groepsaccommodatie Veldzicht

Ukkie Kleding

JU Producties